Izolace výtahů JAI přesvědčuje ve výzkumném projektu

Odhlučnění výtahů JAI obstálo v testech německých studentů i v české laboratoři.

PohlCon a studenti z Frankfurtské univerzity provedli srovnávací testy na třech identických stávajících budovách v rezidenčním komplexu v Karlsruhe, jejichž staré výtahy byly vyměněny za nové. V jedné z budov byl výtahový systém v hlavě šachty navíc vybaven izolací výtahu JAI značky JORDAHL. Tématy bakalářské práce studentů byly na jedné straně „zhoršování kvality života výtahovými systémy a opatření pro akustickou izolaci“ a na straně druhé „opatření akustické izolace k zamezení přenosu hluku šířeného vzduchem a konstrukcí ve výtahové šachtě“.

Úzká provázanost výzkumu a výuky se projevuje v tom, že každý rok mají studenti možnost realizovat své diplomové práce ve spolupráci s PohlConem (mateřská společnost JORDAHL GmbH). Tak lze testovat komponenty v reálných podmínkách a zapracovat výsledky do příslušných bakalářských a diplomových prací.

Výsledky projektu ukazují jasné rozdíly mezi výtahovými systémy s a bez výtahové izolace JAI. Měření byla schopna prokázat, že s JAI dochází k efektivnímu akustickému oddělení a že šíření zvuku je výrazně omezeno. Produktové řešení opět dokázalo splnit nejvyšší požadavky na ochranu proti hluku v přímých testech v reálných podmínkách a prokázalo tak vysoký standard kvality našich stavebních výrobků.

 

I zde v Praze jsme provedli vlastní měření s instalovaným odhlučněním JAI na stavbě BD Libocká. Akreditovaná laboratoř, která provedla měření, potvrdila vyhovující útlum. Na video se můžete podívat ZDE.

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search