Kvalita vytváří důvěru

Ozubené kolejnice naší výrobní firmy JORDAHL obdržely Evropské technické posouzení (ETA). Průkaz kvality, který činí skupinu výrobků kotevních kolejnic pro naše zákazníky ještě atraktivnější.

Ať už v mostech, balkonech či výtazích, kotevní kolejnice je rozhodující konstrukční prvek, který zajišťuje pevné ukotvení vysokých zatížení. Ozubené kotevní kolejnice jsou přitom speciálně připraveny na bezpečné spojení tenkých betonových stavebních dílců. V kombinaci s vhodnými ozubenými šrouby se například starají o to, aby mosty bez problémů přenášely každodenní zatížení.

První ozubená kolejnice s ETA

O to důležitější je, aby ozubené kolejnice typu JXA obdržely Evropské technické posouzení (ETA). Díky průkazu použitelnosti mohly být integrovány do stávající ETA pro klasické kotevní kolejnice. Do hodnocení výrobku Německého institutu pro stavební techniku (DIBt) byla zahrnuta různá provedení ozubených kotevních kolejnic. Ale kolejnice s tvarem kotvy T má jedinečnou výhodu – v celé Evropě je to první ozubená kolejnice s touto vlastností, která má Evropské technické posouzení.

Rychlé, účinné, flexibilní

Aktuální posouzení DIBt – a s tím související CE značka – pomáhá projektantům a zhotovitelům ocenit už v projekční fázi kvalitu a vysoký standard našeho řešení výrobku. Zejména díky faktu, že průkazy institutu jsou šity na míru pro jednotlivé výrobky. Do posouzení jsou zahrnuty dokonce i vlastnosti chybějící ve stávajících harmonizovaných normách. Ať už se jedná o stavební tolerance, únosnosti, nebo optimalizovaný tvar, vlastnosti ozubených kolejnic splnily požadavky zkoušek. Jedná se o vlastnosti, které vytváří důvěru a ukazují cestu k novým, inovativním stavebním projektům.

Více informací o ozubených kotevních kolejnicích JXA naší výrobní značky JORDAHL a o ETA naleznete zde.

Nebo se o našich upevňovacích produktech poraďte při osobním jednání. Zde naleznete svého vhodného kontaktního partnera.

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search