Nákladná šachta v šachtě, nebo akustická izolace výtahu s JORDAHL® JAI?

Izolace JORDAHL® JAI se používá k akustickému oddělení výtahu od výtahové šachty. Kromě snížení hluku snižuje významně i stavební náklady.

Izolace JORDAHL® JAI se používá k akustickému oddělení výtahu od výtahové šachty. Skládá se z korozivzdorných či pozinkovaných ocelových, nehořlavých, polyuretanových izolačních desek, za tepla válcovaných kotevních kolejnic JORDAHL® JTA W40/22 a příslušných šroubů JC nebo JB JORDAHL®.

Mezi hlavní VÝHODY AKUSTICKÉ IZOLACE JORDAHL® JAI patří:

• snížení hluku přenášeného stavební konstrukcí až o 26 dB, snížení hluku v sousedních místnostech o 12 dB.
• více prodané plochy
• úspora železobetonové konstrukce
• úspora času při výstavbě
• úspora na svislé vibroizolaci šachet
Pro investora představuje úspora nákladů více než půl milionu korun, pro stavebníky kolem 50 tisíc korun na jednu šachtu typu C. Přesné vyčíslení úspor najdete zde v příloze.

O výhodách odhlučnění výtahů pomocí řešení JORDAHL® JAI připravujeme ŠKOLENÍ v prostorách naší firmy.

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search