Naše produkty na výstavě v Augsburgu

Prozkoumejte zblízka naše řešení pro výtahy 26. - 29. dubna 2022 na výstavě v německém Augsburgu.

Při plánování nových nebo přestavbách stávajících budov je stále důležitější jeden faktor: okolní hluk. To platí zejména pro budovy s výtahy. Nedostatečně izolovaný výtahový systém může přenášet zvukové vlny do budovy a tím vést k hlukové zátěži v přilehlých místnostech.
To, že firma Jordahl má elegantní řešení v podobě výrobku JAI už víte, pojďme se ale podívat na celou problematiku v širším kontextu.

26. - 29. dubna 2022
Navštivte stánek naší mateřské firmy PohlCon GmbH a její značky Jordahl na výstavě v Augsburgu. Dost možná se tam potkáme. Zde je plánek

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search