Secuflex versus asfalt v argumentačním souboji

V rámci osmého ročníku setkání s projektanty byl hravou formou představen produkt Secuflex.

„Milí projektanti, jak je to dlouho, co jste si sáhli na beton?“ zeptal se po úvodním uvítání Ing. Michal Voplakal, MBA, jednatel stavební společnosti PohlCon (dříve Jordahl&Pfeifer). A záhy se ukázalo, že to není otázka řečnická, ale čistě praktická. A všichni příznivci sportovně-společenského setkání mají možnost si svou betonářskou zkušenost zase osvěžit.

Letošní osmý ročník tak přinesl kromě teoretického představení produktu Secuflex i jeho praktické ukázky, které provázely zvuky míchání betonové směsi i cinkání zednických lžící. SECUFLEX®, těsnicí systém pro čerstvé betony, není horkou novinkou, protože mateřská společnost PohlCon ho v Německu používá již více než 15 let, ale do České republiky proniká pomalu. Proti tradičnímu asfaltování má přidané hodnoty v protiradonové ochraně a též odolnosti proti bludným proudům, což se využivá například v budovách nemocnic, letišť, ale i v bytové zástavbě, která se nachází na problematickém podloží.

Michal Voplakal si je vědom, že inovace, které zkvalitňují stavební proces, potřebují své garanty a také pilotní projekty. Proto přizval do spolupráce kolegy z akademické sféry a sérii měření odolnosti proti radonu svěřil týmu profesora ČVUT Ing. Martina Jiránka, CSc. Odolnost proti bludným proudům zase ověřovala pražská firma JEKU, s. r. o., která se zabývá ochranou ocelových součástí staveb před korozními vlivy způsobenými právě bludnými proudy. Pilotní projekty, mezi něž patří velké vinařství a řada bytových domů, jsou nyní pod drobnohledem několikaletého zkoumání a členové týmu PohlCon jsou ochotni poznatky sdílet.

A protože investoři posuzují nejen kvalitu, ale i cenu, nabídl pan Voplakal i příznivé cenové srovnání použití těsnicího systému Secuflex oproti asfaltu, kterou ještě vylepšuje i jednodušší manipulace s produktem na stavbě, což ostatně všichni vyzkoušeli. 

Kromě lukostřelby a foukaček do balonků osvěžil odpoledne i koutek kreslíře karikatur Mirka Tapíra Vostrého, který všem téměř třiceti účastníkům během krátké chvilky vytvořil neotřelý portrét.
U rautu a již tradičního závěrečného opékání špekáčků na Střeleckém ostrově s jedinečnou kulisou Národního divadla v pozadí se dlouho do noci diskutovalo nad budoucností stavařiny. Dokud bude v rukou srdcařů-odborníků, můžeme se dívat vpřed bez obav.

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search