Podpora a zázemí

Podpora a zázemí

S českou podporou a službami

Co očekávají naši partneři? Špičkový odborný servis, bezprecedentní kvalitu a lidský přístup. Nasloucháme svým zákazníkům a navrhujeme efektivní řešení podle jejich potřeb. Připravujeme optimalizovaná technická řešení a díky dlouholetým zkušenostem nás nezastaví ani atypická zadání. Spíše naopak. Těší nás hledat cestu tam, kde si ostatní nevědí rady.

Autorský dozor neboli přímá podpora našeho týmu v terénu je dalším příslibem, že společně se zadavatelem stavby dojdeme k cíli. Kompletní technická dokumentace k našim certifikovaným prvkům je samozřejmostí.

PohlCon pořádá školení, jak správně navrhovat a používat naše výrobky a náš technický tým je připraven poskytovat efektivní podporu při řešení různých problémů, které na stavbách nastávají.


Made in Germany - naše mateřské firmy, naše značky

Bezpečnostním a technickým předpisům nejen vyhovujeme, ale díky síle našich značek je dokonce v rámci mezinárodních grémií spoluvytváříme. Špičkové automatizované provozy pro sériovou výrobu garantují vysokou produkci s vynikající přesností. Jsme poháněni silou tradic a mezinárodních zkušeností.

Výzkumné a vývojové zázemí mateřských firem v Německu je pro Vás téměř stoprocentní garancí, že najdeme řešení pro každý stavební problém spadající do naší kompetence.

 

PohlCon

https://pohlcon.com/

Pod fialovou přilbou PohlCon se skrývají společné síly společností JORDAHL, H-BAU Technik a PUK. Historie PohlCon sahá až do roku 1951, kdy inženýr Hermann Pohl vynalezl inovativní kabelovou svorku a ještě téhož roku založil společnost Hermann Pohl OHG. Tu pak v roce 1969 sloučil s firmou Anton Klein OHG, čímž vznikla společnost jménem PUK (zkratka Pohl und Klein).

V roce 1977 činorodá rodina Pohlů do své skupiny začlenila společnost JORDAHL – specialistu na výztuže a upevňovací řešení. O dvě dekády později (2001) následovala i společnost H-BAU Technik, dodavatel stavebních materiálů pro betonářské společnosti a výrobce prefabrikovaných dílců. V roce 2019 rodina Pohlů zakládá PohlCon Vertriebs GmbH, která je ovšem 3 roky později společně se skupinami PUK, JORDAHL a H-BAU Technik sloučena do jedné společnosti: PohlCon se sídlem v Berlíně.

 

H-BAU Technik GmbH

https://www.h-bau.de

Od roku 1977 si investoři do betonových a prefabrikovaných staveb cení síly společnosti H-bau v roli dodavatele. V souladu s heslem „Budováním míříme vpřed“ firma neustále stanovuje výši laťky pro pozemní stavitelství. Vášeň a odbornost jejích pracovníků zvyšuje hodnotu staveb.

Firma je hrdá na paletu svých téměř 96 000 produktů pokrývajících 7 produktových oblastí. Představuje to těsnění, tepelnou izolaci, bednění, zvukovou izolaci, vyztužení a spojování (vše navíc s příslušenstvím).
 

JORDAHLGmbH

https://www.jordahl-group.com/de/

Jednoduše řečeno, JORDAHL spojuje. Beton, ocel, těžké prefabrikáty. Zákazníci, kteří se rozhodnou pro JORDAHL, jsou nároční a požadují vyšší úroveň kvality, širší nabídku, lepší poradenské služby, rozsáhlejší zkušenosti. A to všechno dostávají k portfoliu 18 000 produktů, z nichž většina má evropské technické posouzení (ETA).

Mnohé z výrobků přinášejí trvalé změny ve výstavbě, definují inovativní způsoby, jakými jsou budovy navrhovány a činí je bezpečnějšími v rámci konstrukcí na celém světě. Jen pro představu o objemu produkce - výrobní závody firmy zpracují ročně 1 500 až 2 000 kilometrů profilové oceli a 1 000 kilometrů výztužné oceli.


PFEIFER Holding GmbH & Co. KG

https://www.pfeifer.info/cs

PFEIFER je odjakživa spojen s lanem. A tak to i zůstane. Po více než 430 let stále zůstává rodinnou společností vedenou vlastníky. Takovou tradici má za sebou jen několik málo společností na světě. Stejně jako obdivuhodný vývoj. Od malého rodinného lanařství ke globálnímu průmyslovému podniku.

Nebo jinak řečeno: Od konopného lana k naprosto novému pohledu na lano jako takové, ke stále novým technologickým možnostem. Úžasná je především samotná cesta, kterou má PFEIFER za sebou. Spojení minulosti s budoucností. Spojení tradice a trendu. Spojení odpovědnosti a inovací.


Calenberg Ingenieure GmbH

https://www.calenberg-ingenieure.com/

Calenberg provádí výzkum a pomáhá vyvíjet technologie elastomerních materiálů téměř 50 let. Firma poskytuje řešení, která chrání budovy před otřesy, snižuje vibrace a celkově tak zvyšuje komfort bydlení. Materiálem pro širokou paletu výrobků je primárně syntetický a přírodní kaučuk.

Kromě stavebnictví a průmyslu se zaměřuje také na železniční systémy a ekologické aplikace.  Produkty pro železniční systémy zvyšují elasticitu ve strukturách kolejových loží a chrání tak celý kolejový systém. Snižuje se tak nepřímo opotřebení dalších součástí tvořících drážní systém. Speciálními produkty v divizi životního prostředí jsou izolace jako součást protihlukových stěn nebo absorpční rohože poskytující efektivní ochranu podloží před kontaktem se škodlivými látkami.

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search