Tokamak COMPASS-U

Do stropní desky a sloupů bylo instalováno celkem 6000 m výztužných prutů FIBERNOX V-ROD (rovných i ohýbaných) o průměru 12 až 25 mm. Více než 430 dvouhlavých šroubových tyčí, každá o délce 190 mm a průměru 12 mm, je použito jako děrovaná smyková výztuž.

V současné době se v Praze buduje nové výzkumné zařízení Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR COMPASS-U, které je určeno pro výzkum jaderné fúze. Tento reaktor, nazývaný Tokamak Upgrade etapa I, nahrazuje svého méně výkonného předchůdce COMPASS a představuje důležitý stavební kámen evropského výzkumného programu, jehož dlouhodobým cílem je získání tolik diskutované energie z jaderné fúze. Experimentální zařízení bude sloužit k výzkumu, jak lze využít nové technologie k uzavření vysokoteplotního plazmatu do silného magnetického pole. Aby bylo zajištěno nerušené generování tohoto magnetického pole, jsou na okolní stavební konstrukce kladeny vysoké nároky. Například výztuž okolního pláště budovy nesmí být magneticky ani elektricky vodivá, aby nedocházelo k rušení, rušivým proudům a zkreslení výsledků měření.

Původní návrhy počítaly s použitím nemagnetické nerezové oceli pro betonářské výztuže. V důsledku války proti Ukrajině však došlo k vážným problémům s dodávkami. Proto přišla ke slovu výztuž z plastů se skleněnými vlákny (GRP) FIBERNOX V-ROD od společnosti H-BAU Technik značky PohlCon: je propustná pro magnetická pole a rádiové frekvence, a splňuje tak všechny specifikace.

Do stropní desky a sloupů bylo instalováno celkem 6 000 m výztužných prutů FIBERNOX V-ROD (rovných i ohýbaných) o průměru 12 až 25 mm. Více než 430 dvouhlavých šroubových tyčí, každá o délce 190 mm a průměru 12 mm, je použito jako děrovaná smyková výztuž, stejně jako 80 nekovových distančních tyčí v délkách dodávky po 2 m.

Tato vysoce kvalitní alternativa oceli nebo nerezové oceli je kromě svých vlastností šetrných k magnetickému poli také trvale odolná vůči korozi a louhům, což znamená, že její životnost může být 100 let nebo více, a to i v náročných podmínkách. Další výhodou je extrémně nízká tepelná vodivost. Pro citlivé a velmi náročné stavební projekty, jako jsou mosty, tunely, nemocnice, letiště nebo dokonce výzkumná zařízení, se proto stále častěji volí metoda kompozitní výztuž.

Záběry z instalace výztuže a její betonáže:

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search