Upevňovací úhelník PFEIFER LCON je používán v kombinaci se zubovou podložkou PFEIFER ZS k silovému spojení prefabrikovaných betonových dílců. Slouží přitom současně k dočasnému i k trvalému spojení dvou betonových prvků. Je možné navrhovat kotvení flexibilně. Jako montážní konzola pro stěnové spáry, ve kterých jsou nainstalovány kolejnice VS® ISI, je vhodná speciální rovnoramenná verze LCON VS®. Tím je zajištěno, že kotevní body nejsou v oblasti kolejnice.

Výhody

  • Bezpečné, rychlé a jednoduché spojení betonových prvků sešroubováním
  • Vhodné pro všechny kotevní systémy
  • Opakovatelně použitelný
  • Vysoký stupeň bezpečnosti a hospodárnosti
  • Široká škála použití
  • Efektivita díky rychlému dodání materiálu
  • Sledovaná výroba v souladu s DIN EN 1090

Video

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search