Absorbční rohože OIL-EX

Absorbční rohož OIL-EX slouží k ochraně životního prostředí. Je schopná absorbovat oleje, nízkovizkózní maziva a gely, paliva, organická rozpouštědla a selektivně váže uhlovodíky emulzí. Již absorbované látky není možné ani stlačením znovu dostat na povrch. Rohož neabsorbuje vodu. 

Výhody

  • Chrání jak půdu, tak i spodní vody
  • Tloušťka rohože 20 mm
PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search