Dvojité dilatační trny JORDAHL® JDSD jsou univerzálním řešením k přenosu vysokých smykových sil v dilatačních spárách betonových konstrukcí a nabízejí maximální pohyblivost v podélném a příčném směru.

Používají se při spojování betonových panelů, sloupů, průvlaků, parapetů, monolitických i prefabrikovaných konstrukcí apod. Existují dva typy trnů - s jednosměrným posuvem JDSD a s dvousměrným pohybem JDSD-Q.

Výhody

  • Tuhá konstrukce zaručuje vysokou únosnost
  • Žádné porušení betonu
  • Optimální rozdělení tlaku díky integrovaným příčným trnům
  • Snadná a rychlá montáž se zajištěnou pozicí proti zkrutu - i při silném mechanickém namáhání během betonáže
  • Rovnoměrný přenos smykových sil
  • Vysoce přesná výroba umožňuje maximální volnost pohybu při rovnoměrném přenosu sil na obou trnech
  • Dva trny vylučují zkrut
  • Dvojité dilatační trny JDSD: pohyb v podélném směru
  • Dvojité dilatační trny JDSDQ: pohyb v podélném a příčném směru
  • Efektivní antikorozní ochrana

Video

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search