Konzoly pro lícové a kamenné zdivo JVAeco+

Pomocí konzol JORDAHL® JVAeco+ jsou fasády z lícového zdiva upevňovány ekonomicky a s dlouhou životností. Zachytí vlastní hmotnost zdiva a díky správnému ukotvení do kotevních kolejnic nebo vrtaných kotev přenášejí zatížení do nosné konstrukce.

Společně s nosnou konstrukcí je vytvořena dvouplášťová konstrukce, která má vynikající stavebně fyzikální vlastnosti. Použití materiálů s nízkou tepelnou vodivostí v konzole minimalizuje tepelné ztráty v oblasti konzol JVAeco+.

Výhody

  • Vynikající tepelně technické vlastnosti
  • Redukce využití tepelně vodivých materiálů
  • Splňuje požadavky EnEV, DIN 4108 a DIN 18599
  • Ke kreativnímu vytváření fasád i u vysokých staveb
  • Snadné vyrovnání tolerancí díky výškově nastavitelné hlavě konzoly
  • Rozsáhlé služby a poradenství JORDAHL®
  • Cenově výhodná montáž do zabetonovaných kotevních konzol JORDAHL®
  • Všeobecné schválení pro stavební konstrukce Z.21.8-1868
  • Rozšíření dodávky: tepelné manžety JORDAHL® JTM k dalšímu snížení tepelných ztrát ve vzduchové mezeře
PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search