Za tepla válcované kotevní kolejnice JORDAHL® JTA W a za studena tvarované kotevní kolejnice JORDAHL® JTA K s vhodnými šrouby s T hlavou JORDAHL® a s příslušenstvím spolu tvoří JORDAHL® všestranný a osvědčený systém upevňování.

Po zabetonování umožní spolehlivé ukotvení do vyztužených i nevyztužených stavebních konstrukcí. Přenesou značné zatížení v tahu a smyku kolmém k ose kolejnice. Pro statické a dynamické zatížení v tahu a příčném i podélném smyku jsou zatepla válcované ozubené kotevní kolejnice JXA W s příslušnými ozubenými šrouby.

Pro návrh prvků se seismickým zatížením se používají JXA-PC, které mají vyšší stupeň bezpečnosti. Dalším typem ozubených kotevních kolejnic je JZA K, které jsou schopny přenášet zatížení ve všech směrech a bez nebezpečí prokluzu. Systém rovněž zahrnuje kotevní kolejnice pro upevňování fasád JTA-RF a JTA-RT, kolejnicové spojky JVB, prvek s rektifikací JSV. Součástí individuálního řešení mohou být zahnuté, rohové i speciálně zesílené prvky.

Systém je opatřen evropským technickým posouzením  - ETA-09/0338, pod nějž spadají kolejnice JTA-CE.

Výhody

  • Rychlé, účinné a flexibilní upevnění velkých zatížení
  • Nedochází k poškození stavebních konstrukcí vrtáním
  • Zkrácení doby montáže díky snadným ručním nástrojům
  • Malé vzdálenosti od okrajů betonové konstrukce
  • Možnost rektifikace
  • Snadné využití možnosti individuálního a opakovaného upevnění
  • Odolnost proti únavě, seismickým otřesům, explozím
  • Dlouholetá bezúdržbovost
  • Schváleno k použití do konstrukcí s požadavky na protipožární ochranu
  • Evropské technické posouzení ETA-09/0338

Video

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search