Montážní kolejnice JM a ozubené montážní kolejnice JXM

Montážní kolejnice JORDAHL® JM W, JM K tvoří spolu s vhodnými šrouby s T-hlavou a s příslušenstvím JORDAHL® univerzální pevné spojení, které můžete kdykoliv upravit dle nových požadavků. Přenášejí zatížení v tahu a smyku působícím kolmo na osu kolejnice. Vyrábí se jak za tepla válcovaná, tak i za studena tvarovaná.

Ozubené montážní kolejnice JORDAHL® JXM W, JZM jsou schopné přenášet zatížení ve všech směrech. Systém doplňují děrované montážní kolejnice JML. 

Výhody

  • Možnost přímého navaření nebo přišroubování k rámové konstrukci
  • Rychlá výměna a přemístění upevněných konstrukcí
  • Libovolné umístění instalovaných prvků, plynulé nastavení polohy
  • Možnost vyrovnání tolerancí stavby/ změna standardních rastrů
  • Variabilní vzdálenosti šroubů v podélném směru kolejnice
  • Pravoúhlé hrany kolejnice umožňují dobrou svařitelnost
  • Bez vnitřního pnutí, vysoká duktilita, možnost přenosu dynamického zatížení
  • Optimalizovaný tvar se zesílenými lemy kolejnice a velké kontaktní plochy pro vysoké utahovací momenty
  • Svoboda při navrhování díky možnosti univerzálního zatížení ve všech směrech
PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search