V podobě nového VS®-ISI-systému3D vzniká zcela nový rozměr spojování dílců pomocí ocelových lanových smyček. VS®-ISI-systém3D sjednocuje všechny výhody dosavadních systémů lišt v jediném produktu a nabízí další nový vývoj pro všechny typy spojů stěn nebo stěn a sloupů.

Výrobní program je navíc doplněn boxy schválenými pro použití ve stavebních konstrukcích a širokým spektrem dalších výrobků ke konstrukčnímu využití.

VS-Slim Box EASYFILL je vhodný pro připojování velmi tenkých prefabrikovaných stěn ke sloupům a stěnám. VS-BZ je oranžový systém pro spojování prefabrikovaných stěn je vhodný pro statické namáhání. 

Výhody

  • Nejvyšší únosnost dosažená i při minimálních tloušťkách stěn
  • Optimální profil pro nejlepší spojení
  • Symetrické profily boxů a lišt - není nutná montáž závislá na směru
  • Praktický systém využití zálivkové malty
  • Minimální spotřeba zálivkové malty
  • Symetrické uspořádání smyček u VS®-ISI-systému3D nabízí netušené zvýšení efektivity a spolehlivosti provedení
PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search