Nosná elastomerová ložiska pro statické namáhání BITRAPEZ, CIGULAR, COMPACTLAGER, COMPRESIONLAGER, SANDWICH BEARING

Nosná elastomerová ložiska CALENBERG pro statické namáhání.  

BITRAPEZ® je vysoce zvukově izolační prvek vlnitého průřezu bez vyztužení. Zaručuje vysokou ochranu proti nežadoucímu hluku z konstrukcí a proti vibracím.

CIGULAR® je vhodným ložiskem na ukládání stropních desek na podpory, který rovněž zabraňuje vzniku tepelného mostu.

COMPACTLAGER je nevyztužený materiál a používá se pro ukládání konstrukcí. Dělí se do někoika typů dle únosnosti CR 2000 má na svrchní straně prohlubně, nejčastěji používané S 65 a S 70 jsou hladké a jsou odolné vůči ozonu.

COMPRESIONLAGER je rovněž nevyztužený, z celistvého materiálu a nabízí podobné využití jako S 65.

SANDWICH BEARING je elastomerové ložisko vyztužené ocelovými pláty a nopy na obou dvou stranách, které pomáhají vyrovnat případnou nesrovnalost povrchu.

Doplňujícím prvkem pro ochranu rohů je CIPOLON.

Video

Downloads

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search