Elastomerová ložiska pro dynamické namáhání CIMAX, CISADOR, CIVERSO, CIRES, CITELBRONG

Elastomerová ložiska  CALENBERG se používájí proti vibracím a tlumení nežádoucího hluku z konstrukce způsobených dynamickým namáháním.

CIMAX® je možné použít do staveb s podzemní vodou.

CISADOR® je měkký materiál s uzavřenou strukturou, obvykle se používá na menší zatížení a zpravidla ve 2 vrstvách.

CIVERSO® je vhodné k použítí na vertikální plochy, na základy pod stroje a je rovněž tvořen materiálem s uzavřenou strukturou.

CIRES® je vícevrstevnatý materiál vyztužený textiliemi vhodný zejména k izolaci vibrací pocházejicích od strojů. Má 2 typy: Birdie, která má kónické nopy z obou stran, a Eagle, kde kónické nopy směřují ve dvou vrstvách stejným směrem a mezi ně je vložena roznášecí destička.

CITELBRONG® je profilovaný pás, který díky svému tvaru umožňuje velkou deformaci i při malé výšce. Používá se zejména pod stroje. 

Video

Downloads

Referenční projekty

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search